NYHETER DECEMBER

GROVSOPRUMMET

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

Vill påminna igen att under månaderna novemberdecemberjanuari samt februari kommer grovsoprummet ha öppettider 1 gång per månad, 30 minuter.
Detta på grund av väderlag. Grovsoprummet kommer då vara öppet första tisdagen varje månad, 30 min åt gången.

Öppettiderna för december och januari är således:
Tisdag 6/12, 19:00-19:30. Tisdag 3/1, 2023, 19:00-19:30

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

NYHETER NOVEMBER

GROVSOPRUMMET

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

Vill påminna igen att under månaderna novemberdecemberjanuari samt februari kommer grovsoprummet ha öppettider 1 gång per månad, 30 minuter.
Detta på grund av väderlag. Grovsoprummet kommer då vara öppet första tisdagen varje månad, 30 min åt gången.

Öppettiderna för november är således:
Tisdag 1/9, 19:00-19:30

HÖSTSTÄDNINGEN

Glöm inte vår gemensamma städdag på söndag, den 30/10, välkomna!

TVÄTTSTUGAN

Det har kommit till vår kännedom att en av tvättmaskinerna är trasig i tvättstugan. Den är felanmäld och vi jobbar för att åtgärda det så snabbt som möjligt!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

NYHETER OKTOBER

GROVSOPRUMMET 

Öppettiderna för grovsoprummet, två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för oktober gäller:
Tisdagen 4/10, 19:00-19:30
Tisdagen 18/10, 19:00-19:30

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

Vill påminna igen att under månaderna november, december, januari samt februari kommer grovsoprummet ha öppettider 1 gång per månad, 30 minuter.
Detta på grund av väderlag. Grovsoprummet kommer då vara öppet första tisdagen varje månad, 30 min åt gången.

HÖSTSTÄDNING 30/10

Den 30/10 är det dags för föreningens gemensam höststädning, då alla hjälps åt att sköta om och snygga till i området inför vintern. I år är det en ”enklare” höststädning med endast krattning av området gäller.

09.00 Samling utanför föreningslokalen för genomgång av krattning och vilka områden.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

NYHETER SEPTEMBER 2022

GROVSOPRUMMET 

Öppettiderna för grovsoprummet, två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för juni gäller:
Tisdagen 6/9, 19:00-19:30
Tisdagen 20/9, 19:00-19:30

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

Under månaderna november, december, januari samt februari kommer grovsoprummet ha öppettider 1 gång per månad, 30 minuter.
Detta på grund av väderlag. Grovsoprummet kommer då vara öppet första tisdagen varje månad, 30 min åt gången.

BESKÄRNING AV TRÄD I OMRÅDET

I oktober kommer vi få hjälp med diverse trädgårdsarbete i området och det går då bra att meddela om man önskar hjälp med beskärning av buskar & träd.
Önskas hjälp så kontakta Monica på telefonnummer: 070-475 21 17 senast v.39.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

NYHETER JULI

GROVSOPRUMMET 

Öppettiderna för grovsoprummet, två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för juli gäller:
Tisdagen 5/7, 19:00-19:30
Tisdagen 19/7, 19:00-19:30

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

RENOVERING AV BALKONG STOLPAR & MÅLNING AV RÄCKEN

Just nu pågår en renovering och uppfräschning av stolparna till balkongerna till vissa tvåor i området. Detta medför att arbete kontinuerligt under sommaren kommer att pågå på utsidan och baksidan av de lägenheter som det gäller. Under tiden kommer också att räckena som byts ut i samband med detta att målas.

Trevlig Sommar!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

NYHETER JUNI 2022

ÅRSSTÄMMA

Tack till Er som deltog på årets årsstämma som ägde rum den 24/5.
Protokollet kommer att publiceras här på vår hemsida inom kort.

Inga nya styrelsemedlemmar valdes in, sittande styrelse är vår ordförande Eric Desmeules, vice ordförande Thomas Svensson, sekreterare Emma Fahlström och ledamot Viktor Nilsson. Tack för Ert förtroende ännu ett år!

GROVSOPRUMMET 

Öppettiderna för grovsoprummet, två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för juni gäller:
Tisdagen 7/6, 19:00-19:30
Tisdagen 21/7, 19:00-19:30

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

FLYTT AV ÅRSSTÄMMA 19/5, TILL 24 MAJ, 19.00!

På grund av oförutsedda händelser är vi tvungna att flytta fram årets årsstämma till den 24/5, 19:00.
Vi vill också påminna om att årsstämman är chansen för alla medlemmar i föreningen att vara med och ta beslut och påverka föreningens arbete och aktiviteter.

Kallelse med dagordning och årsredovisning finns bifogat här nedan. Kan du ej medverka? Glöm inte att fylla i fullmakt, även den finns bifogad här nedan.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

NYHETER MAJ 2022

GROVSOPRUMMET 

Kom ihåg de nya öppettiderna för grovsoprummet, två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för maj gäller:
Tisdagen 3/5, 19:00-19:30
Tisdagen 17/5, 19:00-19:30

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

TACK FÖR ENGAGEMANG PÅ STÄDDAGEN

Stort TACK till de som var med på vårstädningen och hjälptes åt att ta hand om vårt fina område!
Mycket trevlig lunch fick vi också till, tack för god grillning och övriga som deltog!
Tillsammans får vi ett fint område att trivas i!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

NYHETER APRIL 2022

VÅRSTÄDNING 24 APRIL

Den 24/4 har vi i föreningen gemensam städdag då alla hjälps åt att sköta om och snygga till i området inför sommaren. Listor på arbetsområden kommer att sitter uppe i lokalen. Där kan man skriva upp sig på en eller flera uppgifter. Tillsammans får vi ett fint och välskött område där vi alla trivs. Förslag eller frågor kan skickas till pulpeten@gmail.com eller lämnas i föreningens brevlåda i lokalen.

Passa också på att rensa ut era stuprännor på tomten eller hjälpa en granne.

09.00 Samling utanför föreningslokalen
12.00 Lunch
Vi avslutar när allt är klart!

GROVSOPRUMMET – NYA ÖPPETTIDER!

Kom ihåg de nya öppettiderna för grovsoprummet, två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för april gäller:
Tisdagen 5/4, 19:00-19:30
Tisdagen 19/4, 19:00-19:30

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

BOKA IN ÅRSSTÄMMA TORSDAG 19 MAJ, 19.00

Årsstämman är chansen för alla medlemmar i föreningen att vara med och ta beslut och påverka föreningens arbete och aktiviteter. Vill man att en punkt ska finnas med på dagordningen och diskuteras på mötet kan man lämna in en skriftlig motion senast den 24/4. Är man osäker på hur man skriver en motion så kan man hitta bra hjälp på nätet. Motioner kan mailas till styrelsen på pulpeten@gmail.com eller läggas i lådan i lokalen.

Separat kallelse med dagordning och årsredovisning skickas ut till alla medlemmar inom kort.
Se fullmakt för ombud inför stämman nedan;

LÅSBYTE

Som styrelsen tidigare gått ut med är nu låsen bytta på tvättstugan, entrén till föreningslokalen och trädgårdsförrådet. Har inte alla fått en ny nyckel så mejla till styrelsen på @pulpetenstyrelsen

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

NYHETER MARS 2022

GROVSOPRUMMETNYA ÖPPETTIDER!

För att öka tillgängligheten samt möjligheten att komma på öppettiderna för grovsoprummet, har styrelsen beslutat att ändra öppettiderna från första tisdagen i varje månad till två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för mars gäller:
Tisdagen 1/3, 19:00-19:30
Tisdagen 15/3, 19:00-19:30

SLÄPET

Styrelsen har beslutat att från och med mars månad ta ut en avgift för att hyra släpet.
200kr per dygn, kostnaden läggs sedan på avgiften.
Vi vill understryka att bokning sker via mejl till brfpulpeten@gmail.com, med minst 48 timmars framförhållning.

LOKALEN

Styrelsen har även beslutat om en hyresändring för lokalen, från och med mars månad.
Prislista som gäller från och med mars månad;
Boende i föreningen: 500kr per helg
Utomstående: 1500kr per helg
En åldersgräns för att hyra är också satt till 20 års ålder.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen