Nyheter mars

Stamspolning vecka 23

Under vecka 23 utför Interspol Systems AB stamspolning i hela föreningen. Avisering och information om nyckelkvitens osv kommer några veckor före.

Radonmätningen

Snart är det dags att samla in alla mätdosor ni placerat ut i hemmen. Vi skickar ut information om detta när det närmar sig. Ni ska alltså inte posta dem.

Grovsoprummet öppet 3 april

Första tisdagen i varje månad har vi grovsoprummet öppet 19-20, nedre parkeringen. Då kan man passa på att slänga sådant som inte hör hemma i hushållssoporna, komposten eller i källsorteringen. Allt slängs i den stora kontainern. Du kan inte slänga farligt avfall. Läs mer här.

Trådgårdsgrupp

Är du intresserad av trådgårdsarbete och skulle vilja hjälpa till att sköta rabatter, buskar och träd i vårt fina område? Då kan du gå med i trädgårdsgruppen. Kontakta styrelsen via email pulpeten@gmail.com.

Lekplatser

Vi fick tyvärr inte så mycket gensvar på extrastämman men undrar om det ändå kanske finns några som har intresse av att tycka till om vad som händer med våra två fina lekplatser i området. Ska vi byta ut sanden mot gummiplattor? Installera en boulebana? Investera i ny lekutrustning? Hör av er till styrelsen pulpeten@gmail.com.

Har du en fråga eller förslag till styrelsen?

Skicka ett email eller lägg en lapp i brevlådan i lokalen om du har en fråga eller vill att vi tar upp något på nästa styrelsemöte. pulpeten@gmail.com