Trädgårdsgrupp

Vi har ett fint och attraktivt område med mycket träd och buskar som behöver tas om hand. Trädgårdsgruppen består av medlemmar i föreningen som är intresserade av trädgårdsarbete. Gruppen anordnar minst två gemensamma gårdsskötardagar per år, dels för att samla till gemenskap och trivsel i området, dels för att underhålla de yttre markytorna. De inre markytorna, tomten närmast boenden, sköts av respektive boende.

Vi behöver hjälp av fler med vattning, rensning i rabatter och plantering av blommor mm. Har du intresse att vara med i gruppen och få chansen att utsmycka Lärjungevägen, är du välkommen, gammal som ung, gröna fingar eller ej, att ta kontakt med Monica i 1:an eller skicka ett email till pulpeten@gmail.com.