Bygga och renovera

Det är absolut förbjudet att förändra något kring vatten, avlopp eller bärande väggar utan tillstånd av styrelsen. Det gör du genom att kontakta en styrelsemedlem eller skicka e-post till pulpeten@gmail.se. Då du genomfört renovering ska du enligt styrelsebeslut begära besiktning. Vid enbart målning eller till exempel golvläggning behöver ingen ansökan göras. OBS! Nya spiskåpor, fläktar med motor får INTE installeras. Det kan sabotera hela ventilationen för dig och för grannarna. Spiskåpa med kolfilter går däremot bra så länge den ej är kopplad till ventilationen.

Viktigt att veta!

Det är viktigt att följa reglerna kring renoveringar för att undvika tråkigheter som följd. Det är den boende och dess försäkringsbolag som får stå för skadorna på föreningens fastighet om det blir fel. Dessa kostnader kan bli omfattande. Det är därför av stor vikt att anlita ett seriöst företag vid renoveringar i lägenheten. Kontakta styrelsen om du har frågor och läs stadgarna för mer information om vad som gäller.

Enligt stadgarna skall tillstånd för renovering ges av styrelsen. Ansökan ska skickas till styrelsemedlem ansvarig för fastigheterna, som också kan svara på frågor gällande renoveringar. När ansökan är fullständig går den vidare till styrelsen som godkänner den.

Lämna ansökan med beskrivning om vad som kommer att ändras, gärna med en skiss. Ärendet behandlas på nästkommande styrelsemöte efter rekommendation från ansvarig styrelsemedlem, där tillstånd kommer att ges under förutsättning att renoveringen inte strider mot Brf Pulpetens stadgar eller bostadsrättslagen.

Om renovering utförs utan tillstånd kan bostadsrättshavaren bli skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick, samt att ersätta eventuella följdskador.

Utdrag från Brf Pulpetens stadgar 2018, § 15
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

  • ingrepp i en bärande konstruktion,

  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,

  • eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Vi har mekanisk frånluft som ventilation. Som original är det en spiskåpa med spjäll installerat i köken. Det finns ingen koppling till fläkten så att man kan ha en så kallad alliancefläkt. Så det man har att välja på som det ser ut nu är spiskåpa med spjäll eller en kolfilterfläkt som inte är kopplad till ventilationen. Om man väljer kolfilterfläkt bör dock ventilationsventilen i köket vara synlig så att den kan ventilera som den ska.
Vi rekommenderar även starkt att undvika installation av vattenburen golvvärme eller handdukstorkar då vi har gemensamt värmesystem. Hör av dig till styrelsen om du har frågor.

Uteplatser

Vill man bygga altan eller staket mm så måste man skriftligen ansöka hos styrelsen med en beskrivning eller ritning på vad man vill göra, i enlighet med våra stadgar paragraf 13.2. Det är också upp till lägenhetsinnehavaren att undersöka och ansöka om eventuellt bygglov krävs av kommunen. Vår förening utmärker sig och är populär bland annat tack vare dess grönskande charm med träd, häckar och buskar. Tar vi bort det gröna och byter ut mot trästaket och trädäck överallt så förlorar vi den karaktären och värdet på våra lägenheter sjunker. Vill man ändå ta bort tex en häck så får man gärna ge förslag på vad man i stället tänker plantera som hjälper till att bevara det gröna i området.

Här kan ni få mer information angående bygglov:
http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/

Hör av er till en styrelsemedlem eller till styrelsen via email om ni har frågor.