NYHETER APRIL 2022

VÅRSTÄDNING 24 APRIL

Den 24/4 har vi i föreningen gemensam städdag då alla hjälps åt att sköta om och snygga till i området inför sommaren. Listor på arbetsområden kommer att sitter uppe i lokalen. Där kan man skriva upp sig på en eller flera uppgifter. Tillsammans får vi ett fint och välskött område där vi alla trivs. Förslag eller frågor kan skickas till pulpeten@gmail.com eller lämnas i föreningens brevlåda i lokalen.

Passa också på att rensa ut era stuprännor på tomten eller hjälpa en granne.

09.00 Samling utanför föreningslokalen
12.00 Lunch
Vi avslutar när allt är klart!

GROVSOPRUMMET – NYA ÖPPETTIDER!

Kom ihåg de nya öppettiderna för grovsoprummet, två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för april gäller:
Tisdagen 5/4, 19:00-19:30
Tisdagen 19/4, 19:00-19:30

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

BOKA IN ÅRSSTÄMMA TORSDAG 19 MAJ, 19.00

Årsstämman är chansen för alla medlemmar i föreningen att vara med och ta beslut och påverka föreningens arbete och aktiviteter. Vill man att en punkt ska finnas med på dagordningen och diskuteras på mötet kan man lämna in en skriftlig motion senast den 24/4. Är man osäker på hur man skriver en motion så kan man hitta bra hjälp på nätet. Motioner kan mailas till styrelsen på pulpeten@gmail.com eller läggas i lådan i lokalen.

Separat kallelse med dagordning och årsredovisning skickas ut till alla medlemmar inom kort.
Se fullmakt för ombud inför stämman nedan;

LÅSBYTE

Som styrelsen tidigare gått ut med är nu låsen bytta på tvättstugan, entrén till föreningslokalen och trädgårdsförrådet. Har inte alla fått en ny nyckel så mejla till styrelsen på @pulpetenstyrelsen

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen