Kontakt

BRF Pulpeten
Lärjungevägen 1 – 141, Vendelsö

E-post: pulpeten@gmail.com

Styrelse 2019/2020

Ordförande: Eric Desmeules (131:an)

Vice ordförande: Thomas Svensson (29:an)

Sekreterare: Emma Fahlström (29:an)

Ledamot: Thomas Axelsson (111:an)

Ledamot: Viktor Nilsson (41:an)

Lokalansvarig: Tanja Linderholm och Johan Andersson i 37:an. För bokning skicka mejl till Tanja, pulpetenlokal@gmail.com.

Trädgårdsgrupp: Monica Andersson (1:an)

Endast för boende: gå med i vår Facebookgrupp!

Postadress:
Brf Pulpeten
HOF 9694, FE 617
10776 Stockholm

Fakturaadress:
Brf Pulpeten
HOF 9694, FE 258
105 69 Stockholm

För frågor angående avgiftsavier, pantsättning mm kontaktar ni Nabo, som sköter föreningens ekonomi, via telefon 010-288 00 27 eller se ”vanliga frågor” på deras hemsida. Telefontid Måndag – Fredag 09:00-11:30.
Ha ägarens kund- eller personnummer till hands.

Pantsättningshandlingar
Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Pulpeten
HOF 9694, FE 617
107 76 Stockholm

Nabo ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.