Kontakt

BRF Pulpeten
Lärjungevägen 1 – 141, Vendelsö

E-post: pulpeten@gmail.com

Styrelse 2016/2017

Ordförande: Arvid Olofsson (71:an)

Vice ordförande: Thomas Axelsson (111)

Sekreterare: Thomas Svensson (29:an)

Ledamot: Nina Randone (33:an)

Ledamot: Tanja Linderholm (37:an)

Ledamot: Johan Schenk (101:an)

Lokalansvarig: Tanja Linderholm och Johan Andersson i 37:an. För bokning skicka sms till Tanja, 070-4044 351.

Trädgårdsgrupp: Monica Andersson (1:an)

Endast för boende: gå med i vår Facebookgrupp!

Postadress:
Brf Pulpeten
HOF 9694, FE 617
10776 Stockholm

Fakturaadress:
Brf Pulpeten
HOF 9694, FE 258
105 69 Stockholm

För frågor angående avgiftsavier, pantsättning mm kontaktar ni Hem & Fastighet, som sköter föreningens ekonomi, via e-post medlem@hemochfastighet.se eller på 08-429 80 02. Telefontid: 09:30–11:30. Ha ägarens kund- eller personnummer till hands.

Pantsättningshandlingar
Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Pulpeten
HOF 9694, FE 617
107 76 Stockholm

Hem och Fastighet ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.