Stadgar

Ytterst är det bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar som styr hur en bostadsrättsförening fungerar och föreningens stadgar reglerar vissa punkter i lagtexten.

Föreningens stadgar antogs av föreningens medlemmar på konstituerande stämma och har sedan reviderats och antagits vid extra föreningsstämmor.

Dokument