Trivselregler

Visa hänsyn

För att allt ska fungera är det viktigt att vi visar varandra hänsyn. Undvik därför att åstadkomma höga ljud på kvällen efter kl. 22.00. Självklart är det tillåtet att ha fester vid t.ex. inflyttning och födelsedagar, men meddela då dina närmaste grannar i förväg, t.ex. genom en lapp i grannarnas brevlåda. Blir du störd av en granne så knacka på hos den och berätta det.
Känner du att du inte lyckas lösa situationen själv så kan du ta kontakt med styrelsen via e-post pulpeten@gmail.se. Ange vilken form av störning och vilken lägenhet störningen kommer ifrån. Ange även vilka åtgärder du själv har vidtagit (t.ex. att du har talat med personen i fråga, hur många gånger du har gjort detta och vad samtalen resulterade i). Du får gärna lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig för återkoppling. Vi har inget avtal med någon störningsjour.

Byggnation och anläggning på tomten

För att sätta upp staket, bygga altan, trätrall eller uterum och liknande krävs styrelsens godkännande. Skicka ett email med en ritning och beskrivning hur ni har tänkt. Det är viktigt att vi behåller den grönskande karaktären i området så i kludera gärna växtlighet i era nya planer. Bostadsrättsinbehavare får ej på eget bevåg ta ner träd på tomten. Kontakta styrelsen om ni har frågor.

Renoveringar

Det är viktigt att följa reglerna kring kring renoveringar för att undvika tråkigheter som följd. Det är den boende och dess försäkringsbolag som får stå för skadorna på föreningens fastighet. Dessa kostnader kan bli omfattande. Det är därför av stor vikt att anlita ett seriöst företag vid renoveringar i lägenheten.

Det är absolut förbjudet att förändra något kring vatten, avlopp eller bärande väggar utan att begära tillstånd av styrelsen. Det gör du genom att kontakta en styrelsemedlem eller skicka e-post till pulpeten@gmail.se. Då du genomfört renovering ska du enligt styrelsebeslut begära besiktning. Vid enbart målning eller till exempel golvläggning behöver ingen ansökan göras. OBS! Nya spiskåpor, fläktar med motor får INTE installeras. Det kan sabotera hela ventilationen. Spiskåpa med kolfilter går däremot bra.

Städdagar

Några gånger varje år anordnar vi organiserade städdagar där alla som kan förväntas hjälpa till. Under dagen tar vi också lunch och fika tillsammans vid samlingslokalen där vi kan lära känna våra grannar bättre. Oftast ser upplägget ut så här:

  • Vårens städdag 1 – Vi krattar allmänna områden och grusgångar, gör fint i lekparker, vänder sanden i samdlådorna, rensar ogräs, mm. Om behov finns beställer vi ny sand till sandlådorna eller grus till gångar, målar om eller oljar in lekutrustning och parkbänkar. Vi sätter upp basketkorgen vi den övre parkeringen.
  • Höstens städdag 1 – vi rensar bort ogräs, krattar grusgångar, oljar in parkbänkar och ställer undan dem för vintern, klipper ner buskar och träd, klipper gräset mm.
  • Höstens städdag 2 – vi krattar undan alla höstlöv

Trafik / bommar

Håll alltid låg hastighet i och runt bostadsområdet. Det är tillåtet köra in i området med begränsad hastighet vid särskilda behov för avlastning och pålastning. Ta hänsyn till att det finns många barn i området som susar fram snabbt på cyklar och sparkcyklar och är svåra att upptäcka. Bommarna ska hållas stängda så att obehöriga ej får tillträde.

Parkering

All parkering ska ske på angivna platser i området. Parkering får inte ske längs Lärjungevägen eller inne i området. Det finns 8 avgiftsbelagda gästparkeringsplatser vid den övre parkeringen. Aimo Park sköter övervakningen av föreningens P-platser och utfärdar kontrollavgifter vid behov. Övervakningsarbetet bidrar till en trafiksäker miljö och att föreningens P-regler efterföljs.

Tomter / Balkonger

Skötsel. Alla bostadsrättshavare ansvarar själva för att hålla ordning, renhållning och för skötsel av buskar och växtlighet, samt snöskottning på den egna tomten. Häckar och buskar ska inte växa utanför den egna tomtgränsen så att de stör gångtrafikanter eller skymmer sikt. Inga personliga ägodelar eller skräp får förvaras eller slängas utanför den egna tomtgränsen. Se till att ta bort eller ställa in på egen tomt annars finns det risk att det slängs. Även kaninburar ska placeras inne på den egna tomten.

Vid rökning på balkong eller uteplats bör hänsyn tas till närliggande lägenheters luftintag.

På balkong får man endast använda elgrill, ej kol-eller gasolgrill. Grilla inte under tak och ta hänsyn till dina grannar.

Matning av fåglar bör ske med begränsning. Tänk på att ha uppsamlingsfat eller typ av fågelmat som inte spiller ner på marken om man ska mata fåglarna på vintern. Vi har haft problem med råttor i området!

Grovsoprum

Grovsopor får ej slängas i våra våt-soprum utan ska slängas i grovsoprummet (öppet första tisdagen varje månad kl. 19–20, eller transporteras till en återvinningscentral. Mer information om grovsoprummet här.

Stadgar

Se bostadsrättsföreningens stadgar för mer information angående regler och vad man som bostadsrättshavare har ansvar för.