För mäklare

Mäklarservice samlar, lagrar och presenterar fastighetsinformation till mäklare inför lägenhetsförsäljningar.

Beställ fastighetsinformation och mäklarbild genom www.maklarservice.com

Medlemsansökningar
Styrelsen måste alltid godkänna nya medlemmar i bostadsrättsföreningen. Skicka överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap i föreningen till föreningsstyrelsen via email till pulpeten@gmail.com eller på postadressen nedan:

Brf Pulpeten
HOF 9694, FE 617
10776 Stockholm

Pantsättningshandlingar
Alla pantsättninghandlingar i original skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas adressen ovan.

Hem och Fastighet ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Brf Pulpeten har 71 bostäder i föreningen
Fördelningen av bostäderna i Brf Pulpeten ser ut så här.
30 st tvåor á 61,5 m² = 1.845 m²
4 st treor á 76 m² = 304 m²
16 st fyror à 108 m² = 1.728 m²
21 st femmor à 118 m² = 2.478 m²
Totalt 6.355 m²

79 parkeringsplatser varav 8 är gästparkeringar.

Varje lägenhet har eget förråd och sin egen parkeringsplats med eluttag för motorvärmare. Parkeringsplatsen ingår i avgiften.
Brf Pulpetens fastighetstyp
Fastighet är av hustyp 34. Hustyp 34 är fastigheter med energiförsörjning genom fjärrvärme, ventilerade med mekanisk frånluft, byggda mellan 1976-1995.

Avgifter
Avgiften betalas månadsvis och inkluderar värme, vatten och en parkeringsplats.

TV/internet
Ansluten till Comhems kabelnät. Separat kostnad för kabel-TV tillkommer med 74 kr. Lägenhetsinnehavaren kontaktar Comhem och tecknar sitt abonemang och väljer de tjänster man vill ha till självkostnadspris.

Organisationsnummer
716421-3709

Då informationen kan förändras är det viktigt att kontrollerar uppgifterna direkt med styrelsen vid eventuella frågor.

Se även föreningens Stadgar, Årsredovisning och Trivselregler för mer information.

  • Det finns i dagsläget inga beslutade förändringar av avgiften
  • Fasadmålning under våren och sommaren 2016.
  • Fasaderna till de allmänna utrymmena målades under vår/sommar 2017
  • Under hösten och vintern 2016/2017 uppdateras utebelysningen i området med nya och energisnåla armaturer och ljuskällor för trivsamhet, säkerhet och trygghet. Viss uppgradering av belysning pågår även 2018.
  • Radonmätning utförd våren 2018
  • Stamspolning utförd våren 2018
  • Med reservation för eventuella felaktigheter och att informationen inte är uppdaterad ännu vid förändringar.