För mäklare

Mäklarservice samlar, lagrar och presenterar fastighetsinformation till mäklare inför lägenhetsförsäljningar.

Beställ fastighetsinformation och mäklarbild genom www.maklarservice.com

Medlemsansökningar
Styrelsen måste alltid godkänna nya medlemmar i bostadsrättsföreningen. Skicka överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap i föreningen till föreningsstyrelsen via email till pulpeten@gmail.com eller på postadressen nedan:

Brf Pulpeten
Nabo Group AB
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

Pantsättningshandlingar
Alla pantsättninghandlingar i original skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas adressen ovan.

Nabo AB ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Brf Pulpeten har 71 bostäder i föreningen
Fördelningen av bostäderna i Brf Pulpeten ser ut så här.
30 st tvåor á 61,5 m² = 1.845 m²
4 st treor á 76 m² = 304 m²
16 st fyror à 108 m² = 1.728 m²
21 st femmor à 118 m² = 2.478 m²
Totalt 6.355 m²

79 parkeringsplatser varav 8 är gästparkeringar.

Varje lägenhet har eget förråd och sin egen parkeringsplats med eluttag för motorvärmare. Parkeringsplatsen ingår i avgiften.
Brf Pulpetens fastighetstyp
Fastighet är av hustyp 34. Hustyp 34 är fastigheter med energiförsörjning genom fjärrvärme, ventilerade med mekanisk frånluft, byggda mellan 1976-1995.

Avgifter
Avgiften betalas månadsvis och inkluderar värme, vatten och en parkeringsplats.

TV/internet
Ansluten till Telenor via fiber. Bredband 250/250 och grundutbud i TV ingår. Lägenhetsinnehavaren kontaktar Telenor och startar sitt avtal och väljer och tecknar de tjänster man utöver eventuellt vill ha till självkostnadspris.

Organisationsnummer
716421-3709

Då informationen kan förändras är det viktigt att kontrollerar uppgifterna direkt med styrelsen vid eventuella frågor.

Se även föreningens Stadgar, Årsredovisning och Trivselregler för mer information.

 • Det finns i dagsläget inga beslut om förändrade månadsavgifter
 • Installation av fiber skedde under 2020
 • Uppfräschning av värmen i föreningen skedde under 2020.
 • Uppfräschning av lekplatser och ny basketkorg vid bollplank under 2018/2019
 • Ladd-elstolpar installeras på fyra parkeringsplatser 2019
 • Installation av brytskydd på bakdörrarna på samtliga lägenheter på nedre plan som har baksida mot den kommunala gångvägen, vår/sommar 2019
 • Radonmätning utförd våren 2018
 • Stamspolning utförd våren 2018
 • Fasadmålning av allmänna utrymmen 2017
 • Fasadmålning 2016
 • Under hösten och vintern 2016/2017 uppdateras utebelysningen i området med nya och energisnåla armaturer och ljuskällor för trivsamhet, säkerhet och trygghet. Viss uppgradering av belysning pågår även 2018.

Med reservation för eventuella felaktigheter och att informationen inte är uppdaterad ännu vid förändringar.