Hushållssopor

Föreningen har två soprum för hushållssopor – vid den nedre och övre parkeringen. Soprummen har kodlås för att hålla obehöriga ute. För allas trevnad har vi några enkla regler för soprummen. Vänligen följ dessa och informera andra boende vid behov.

  • Släng hushållssopor i enlighet med de instruktioner som placerats ut
  • Släng inget skräp på golvet. Saker som står på golvet kommer inte att tas bort vid sophämtningen.
  • Grovsopor och farligt avfall får inte slängas i våtsoprummen. Se mer information om grovsopor här.

Hushållssoporna töms en gång per vecka.

Kompost – den bruna påsen

Till_webb_påshållare

Matavfallet som du sorterar ut lägger du i en separat brun papperspåse som sedan släng i det bruna kärlet i soprummet. Påsen bryts enkelt ner i rötningsprocessen och blir även den till biogas.

Den bruna påsen är tillverkad av vattenavvisande papper. En stark botten med stor limyta gör påsen fukttålig och hållbar. Fyll aldrig påsen mer än till den streckade linjen.

Den ventilerade påshållaren ser till att papperspåsen håller sig någorlunda torr. Skulle påsen bli missfärgad, fläckig och fuktig så är det helt naturligt men låt gärna blöta matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i påsen. Använd aldrig plastpåsar till matavfallet.

Den ventilerade påshållaren ser till att papperspåsen håller sig någorlunda torr. Du monterar den enkelt under diskbänken. Skulle påsen bli missfärgad, fläckig och fuktig så är det helt naturligt men låt gärna blöta matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i påsen.

Fler påsar finns att hämta i vardera soprum när de tar slut.

SRV_sorteringsguide_BRF_2014

Du kan läsa mer på SRVs hemsida.