För medlemmar

Information till medlemmar

Här hittar ni allmän information om både föreningen och vår närmiljö.

Föreningens styrelse nås via e-post pulpeten@gmail.com för eventuella frågor och olika ärenden.

Håll kontakt med dina grannar genom vår Facebookgrupp.
Endast för boende:
gå med här Facebookgrupp!

Felanmälan
För att åtgärda fel i lägenheten, eller elstolpe osv kan man göra en felanmälan här till föreningens fastighetsskötare (HSB). Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Detta regleras genom bostadsrättsföreningens stadgar. Vissa tjänster som du beställer från HSB kan komma att faktureras dig. Om du är osäker kan du kontakta styrelsen via e-post. Se föreningens stadgar för mer information om vad man som bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för.

Vid akuta fall som tex vattenläckage kan man kontakta lämplig entreprenör själv, men alla bör vara medvetna om att täckning av kostnaden beror på hur problemet uppstod. Om den boende anses ansvarig för problemet eller skadan debiteras den som anmält felet/medlemmen. Om du är osäker på om det är ett akut fel eller vem som är ansvarig för det som måste åtgärdas så kontakta först någon ledamot i styrelsen.

Pantsättningshandlingar
För frågor angående avgiftsavier, pantsättning mm kontaktar ni Nabo som sköter föreningens ekonomi via telefon på 010-288 00 27.

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, skickas till följande adress:

Brf Pulpeten
Nabo Group AB
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

Föreningens ekonomiska förvaltare, Nabo ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt påskrifter och inskick till kreditinstitut.

Information
Från och med 2017 kommer information till medlemmarna finnas på hemsidan och notiser och meddelanden går ut till medlemmar via en sms-tjänst. Registrera ditt telefonnummer till styrelsen via e-post. Märk ditt e-postbrev med Pulpetenbladet, namn och gatunummer.

En bostadsrättsförening bygger på gemensamt ansvar och hänsyn. För allas trevnad ber vi därför alla boende att följa de Trivsel och ordningsregler som finns i föreningen.

Vi hoppas att ni trivs i vår förening!

Dokument

Välkomstbrev – BRF Pulpeten