NYHETER NOVEMBER

GROVSOPRUMMET

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

Vill påminna igen att under månaderna novemberdecemberjanuari samt februari kommer grovsoprummet ha öppettider 1 gång per månad, 30 minuter.
Detta på grund av väderlag. Grovsoprummet kommer då vara öppet första tisdagen varje månad, 30 min åt gången.

Öppettiderna för november är således:
Tisdag 1/9, 19:00-19:30

HÖSTSTÄDNINGEN

Glöm inte vår gemensamma städdag på söndag, den 30/10, välkomna!

TVÄTTSTUGAN

Det har kommit till vår kännedom att en av tvättmaskinerna är trasig i tvättstugan. Den är felanmäld och vi jobbar för att åtgärda det så snabbt som möjligt!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

NYHETER OKTOBER

GROVSOPRUMMET 

Öppettiderna för grovsoprummet, två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för oktober gäller:
Tisdagen 4/10, 19:00-19:30
Tisdagen 18/10, 19:00-19:30

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

Vill påminna igen att under månaderna november, december, januari samt februari kommer grovsoprummet ha öppettider 1 gång per månad, 30 minuter.
Detta på grund av väderlag. Grovsoprummet kommer då vara öppet första tisdagen varje månad, 30 min åt gången.

HÖSTSTÄDNING 30/10

Den 30/10 är det dags för föreningens gemensam höststädning, då alla hjälps åt att sköta om och snygga till i området inför vintern. I år är det en ”enklare” höststädning med endast krattning av området gäller.

09.00 Samling utanför föreningslokalen för genomgång av krattning och vilka områden.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen