NYHETER DECEMBER

GROVSOPRUMMET

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

Vill påminna igen att under månaderna novemberdecemberjanuari samt februari kommer grovsoprummet ha öppettider 1 gång per månad, 30 minuter.
Detta på grund av väderlag. Grovsoprummet kommer då vara öppet första tisdagen varje månad, 30 min åt gången.

Öppettiderna för december och januari är således:
Tisdag 6/12, 19:00-19:30. Tisdag 3/1, 2023, 19:00-19:30

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen