Nyheter juli/augusti 2019

Grovsoprummet öppet tisdag 6/8 kl. 19-20

Inga farliga avfall eller elektronik. Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen.

Uppfräschning av lekplatser

Arbetet med byte och påfyllning av sand i lekplatser och sandlåda är nu klart.
Det som återstår är montering av lekplatsutrustning.

2015-07-09 17.55.05

Trevlig sommar,
Styrelsen