Valberedning

Vi söker nya medlemmar till föreningens styrelse! Är du intresserad av att vara med och påverka verksamheten i vår bostadsröttsförening? Anmäl ditt intresse till valberedningen, som består av Christina i 135:an eller Ylva i 123:an. Valberedningen har till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen.

Vi behöver två eller tre nya styrelsemedlemmar inför stämman i maj.

årsmöte-klubba-brun

Vad är styrelsens ansvar?

Styrelsen

  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

Fasadmålning 2016

Vi vill påminna alla medlemmar om att fasadmålningen som påbörjades 2015 kommer att pågå och avslutas under 2016. Mer information kommer att komma ut under våren samt att färgprover kommer att finnas uppsatta vid tvättstugan för en omröstning.

2015-07-09 17.47.22