Årsstämma 24/5

ÅRSSTÄMMA TISDAG 10 MAJ KL 19:00

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdag den 24 maj kl 19:00 i vår föreningslokal.

Motioner till stämman inlämnas via e-post eller i styrelsens brevlåda (i föreningslokalens hall) senast tisdag den 19 april.

Eventuella motioner bör vara av allmänt intresse för föreningens alla medlemmar eller av väsentlig karaktär för verksamheten.

Kallelse till föreningsstämma och årsredovisning kommer att distribueras till alla medlemmar i slutet av april.

Mvh
Styrelsen

Omröstning inför fasadmålning 2016

2015-07-09 17.47.22

Under 2016 kommer fasadmålningen att fortskrida och avslutas. De längor som inte målades under 2015 ska tvättas, repareras vid behov och målas.

Efter önskemål att behålla olika färger på längorna, i stället för att måla alla i en och samma färg, håller vi nu en omröstning för att alla ska få vara med och tycka till innan målningen sätter i gång. Det finns två alternativ att rösta på. En röst per bostadsrätt. Färgprover och listor att skriva på finns tillgängliga i lokalen tom 31 mars, då vi senast vill ha din röst.

Alternativ A – en färg

Vi målar alla längor i den mörkare gröna färgen (som de nymålade 2015) med vita knutar och balkonger.

Alternativ B  – tre färger

Vi målar i tre olika gröna nyanser (tagna från den ursprungliga färgskalan av 6 färger), en ljus, en medium och en mörkare grön, samt vita knutar och balkonger.