Årsstämma 24/5

ÅRSSTÄMMA TISDAG 10 MAJ KL 19:00

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdag den 24 maj kl 19:00 i vår föreningslokal.

Motioner till stämman inlämnas via e-post eller i styrelsens brevlåda (i föreningslokalens hall) senast tisdag den 19 april.

Eventuella motioner bör vara av allmänt intresse för föreningens alla medlemmar eller av väsentlig karaktär för verksamheten.

Kallelse till föreningsstämma och årsredovisning kommer att distribueras till alla medlemmar i slutet av april.

Mvh
Styrelsen