FLYTT AV ÅRSSTÄMMA 19/5, TILL 24 MAJ, 19.00!

På grund av oförutsedda händelser är vi tvungna att flytta fram årets årsstämma till den 24/5, 19:00.
Vi vill också påminna om att årsstämman är chansen för alla medlemmar i föreningen att vara med och ta beslut och påverka föreningens arbete och aktiviteter.

Kallelse med dagordning och årsredovisning finns bifogat här nedan. Kan du ej medverka? Glöm inte att fylla i fullmakt, även den finns bifogad här nedan.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Årsstämma 24/5

ÅRSSTÄMMA TISDAG 10 MAJ KL 19:00

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdag den 24 maj kl 19:00 i vår föreningslokal.

Motioner till stämman inlämnas via e-post eller i styrelsens brevlåda (i föreningslokalens hall) senast tisdag den 19 april.

Eventuella motioner bör vara av allmänt intresse för föreningens alla medlemmar eller av väsentlig karaktär för verksamheten.

Kallelse till föreningsstämma och årsredovisning kommer att distribueras till alla medlemmar i slutet av april.

Mvh
Styrelsen