NYHETER MARS 2022

GROVSOPRUMMETNYA ÖPPETTIDER!

För att öka tillgängligheten samt möjligheten att komma på öppettiderna för grovsoprummet, har styrelsen beslutat att ändra öppettiderna från första tisdagen i varje månad till två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för mars gäller:
Tisdagen 1/3, 19:00-19:30
Tisdagen 15/3, 19:00-19:30

SLÄPET

Styrelsen har beslutat att från och med mars månad ta ut en avgift för att hyra släpet.
200kr per dygn, kostnaden läggs sedan på avgiften.
Vi vill understryka att bokning sker via mejl till brfpulpeten@gmail.com, med minst 48 timmars framförhållning.

LOKALEN

Styrelsen har även beslutat om en hyresändring för lokalen, från och med mars månad.
Prislista som gäller från och med mars månad;
Boende i föreningen: 500kr per helg
Utomstående: 1500kr per helg
En åldersgräns för att hyra är också satt till 20 års ålder.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen