NYHETER SEPTEMBER 2022

GROVSOPRUMMET 

Öppettiderna för grovsoprummet, två tisdagar i månaden mellan 19:00-19:30.
Öppettiderna för juni gäller:
Tisdagen 6/9, 19:00-19:30
Tisdagen 20/9, 19:00-19:30

Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras. Kartonger slänger vi tex i grovsoprummet eller bryter ner och tar till källsorteringen. Kartonger som slängs i grovsoprummet behöver brytas ned och plattas till för att inte ta för stor plats. Tack!

Under månaderna november, december, januari samt februari kommer grovsoprummet ha öppettider 1 gång per månad, 30 minuter.
Detta på grund av väderlag. Grovsoprummet kommer då vara öppet första tisdagen varje månad, 30 min åt gången.

BESKÄRNING AV TRÄD I OMRÅDET

I oktober kommer vi få hjälp med diverse trädgårdsarbete i området och det går då bra att meddela om man önskar hjälp med beskärning av buskar & träd.
Önskas hjälp så kontakta Monica på telefonnummer: 070-475 21 17 senast v.39.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen