Protokoll Extra Föreningsstämma

Tyvärr, på grund av ytterst låg närvara på extrastämman, där 3 av 71 bostadsrätter var representerade förutom föreningens styrelse, kunde mötet inte utföras som planerat. Punkterna bordläggs till årsstämman under våren 2017. Vi hoppas på högre närvaro och engagemang från våra medlemmar under nästa år.

Som medlem i en bostadsrättsförening har du stor möjlighet att påverka ditt boende och detta är en av anledningarna till varför boendeformen har blivit så vanlig och populär. Vi fattar gemensamma beslut om exempelvis renoveringar, uteplatser, tvättstugan, hyran m.m.  Att fatta beslut om ens närmiljö och kunna påverka situationen för sig och sin familjs välbefinnande är viktigt. Detta skapar en gemenskap, en trygghet, ett ansvarstagande och en god grannsämja. Genom lite delaktighet och engagemang på städdagar, möten och andra aktiviteter så får vi bättre grannsämja och ett trevligare, roligare och tryggare område att bo i.

Till våren kommer vi även söka nya styrelsemedlemmar, en ny lokalansvarig och ny valberedning. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

brfpulpeten_extra-stamma_20161115_protokoll