Valberedning

Vi söker nya medlemmar till föreningens styrelse! Är du intresserad av att vara med och påverka verksamheten i vår bostadsröttsförening? Anmäl ditt intresse till valberedningen, som består av Christina i 135:an eller Ylva i 123:an. Valberedningen har till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen.

Vi behöver två eller tre nya styrelsemedlemmar inför stämman i maj.

årsmöte-klubba-brun

Vad är styrelsens ansvar?

Styrelsen

  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.