FLYTT AV ÅRSSTÄMMA 19/5, TILL 24 MAJ, 19.00!

På grund av oförutsedda händelser är vi tvungna att flytta fram årets årsstämma till den 24/5, 19:00.
Vi vill också påminna om att årsstämman är chansen för alla medlemmar i föreningen att vara med och ta beslut och påverka föreningens arbete och aktiviteter.

Kallelse med dagordning och årsredovisning finns bifogat här nedan. Kan du ej medverka? Glöm inte att fylla i fullmakt, även den finns bifogad här nedan.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Intresse för grannsamverkan?

grannsamverkan

Styrelsen planerar att komma igång med grannsamverkan och hoppas att det finns ett intresse för detta.

Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

samverkanmotbrott.se finns mer att läsa.

Vi söker kontaktombud!

Vi har 71 hushåll i föreningen och skulle i så fall behöva ca 4-5 kontaktombud och ett huvudkontaktombud som har kontakt med polisen. Det kostar inget och allt informationsmaterial, skyltar, checklistor mm får man av polisen. Om intresse finns så anordnar vi ett informationsmöte i lokalen och sen är det bara att köra igång.

Som kontaktombud ska informera sina hushåll om sådant som rör grannsamverkan och ta emot tips från boende. Boenden ska informera sitt kontaktombud att man tex ska resa bort så att grannsamverkan kan hålla lite koll. Spridning av information från polisen sker enklast via sociala medier eller hemsidan, de som inte har dator informeras via brev i postlådan eller muntligen av kontaktombudet. Man ska ha ett informationsmöte för hushållen 1-2 ggr per år eller så kan man ta det i samband med årsmötet. Kontaktombudet ansvarar för att skyltar sitter uppe och tar bort de som är slitna mm.

Skicka ett email till pulpeten@gmail.se eller kontakta Michaela Mårtensson i 61:an om du är intresserad av att vara kontaktombud i imrådet.

Omröstning inför fasadmålning 2016

2015-07-09 17.47.22

Under 2016 kommer fasadmålningen att fortskrida och avslutas. De längor som inte målades under 2015 ska tvättas, repareras vid behov och målas.

Efter önskemål att behålla olika färger på längorna, i stället för att måla alla i en och samma färg, håller vi nu en omröstning för att alla ska få vara med och tycka till innan målningen sätter i gång. Det finns två alternativ att rösta på. En röst per bostadsrätt. Färgprover och listor att skriva på finns tillgängliga i lokalen tom 31 mars, då vi senast vill ha din röst.

Alternativ A – en färg

Vi målar alla längor i den mörkare gröna färgen (som de nymålade 2015) med vita knutar och balkonger.

Alternativ B  – tre färger

Vi målar i tre olika gröna nyanser (tagna från den ursprungliga färgskalan av 6 färger), en ljus, en medium och en mörkare grön, samt vita knutar och balkonger.

Välkomna på barndisco!

2015-06-12 18.19.29Sommardiscot i juni blev en succé! Tack till alla barn som kom och dansade och lekte och till alla vuxna som hjälpte till under kvällen.

Därför kör vi ett till barndisco den 28 augusti kl. 18-20 i lokalen. Fritt inträde. Dricka, korv med bröd, godis och popcorn kan köpas på plats. Pengar som blir över går till kommande aktiviteter i området.

Vi vill också nämna att vi strävar efter att alla ska trivas och må bra. På kommande disco kommer vi därför inte ha någon rökmaskin eftersom det skapar problem för barn med astma. Har ni andra förslag och idéer är de alltid välkomna!

Uppfräschning av lokalen v. 38

2015-07-09 17.39.03Under vecka 38 hjälps vi alla åt att fräscha upp vår gemensamma lokal. Vi hoppas att alla som kan hjälper till så att vi alla kan få en trevligare miljö att vistas i och samtidigt ha roligt tillsammans. Kanske har du till och med specialkunskaper inom något område som kan komma till användning?

Det här ska göras under veckan 14-20 september:

  • Måla stora rummet
  • Måla hallen
  • Byta lampor
  • Byta lister
  • Övrigt småfix

Vi behöver frivilliga både med och utan specialkunskaper . Vad vill du hjälpa till med? Hör av dig till Hans i 77:an 073-937 0741.