NYHETER OKTOBER 2021

GROVSOPRUMMET ÖPPET TISDAG 5 OKTOBER 19-20

Grovsoprummet vid nedre parkeringen är öppet första tisdagen varje månad.
Då är ni välkomna att tex slänga ut skrymmande sopor som inte hör hemma i hushållssoporna. Inget farligt avfall eller elektronik. Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras, tex kartonger, glas- eller metallförpackningar. Tack!

VVS KONTROLLER

Nu har aviseringar från Formans VVS AB gått ut. På aviseringen står det lägenhetsnummer, man behöver alltså kika på sin hyresavi, om man inte vet vilket nummer man har.
Behöver man komma i kontakt med företaget, når ni Formans VVS på telefonnummer: 073-7472329.

NYCKLAR TVÄTTSTUGAN

Låscylindrar kommer att bytas till föreningslokalen samt tvättstugan. Styrelsen kommer gå runt till boende och dela ut nya nycklar, när cylindrarna är bytta.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen