Nyheter april/maj

VÅRSTÄDNING OCH LUNCH 6 MAJ

Den 6/5 har vi i föreningen gemensam städdag då alla hjälps åt att sköta om och snygga till i området inför sommaren. Listor på arbetsområden kommer att sitter uppe i lokalen. Där kan man skriva upp sig på en eller flera uppgifter. Tillsammans får vi ett fint och välskött område där vi alla trivs. Förslag eller frågor kan skickas till pulpeten@gmail.comeller lämnas i föreningens brevlåda i lokalen.

Passa också på att rensa ut era stuprännor på tomten eller hjälpa en granne.

09.00 Samling utanför föreningslokalen
12.00 Lunch – föreningen bjuder på korv med bröd och dricka
Vi avslutar när allt är klart!

ÅRSSTÄMMA TISDAG 15 MAJ

Den 15/6 träffas alla i föreningslokalen kl 19.00 för föreningsstämma. Varje lägenhet har en röst. Ni får bland annat en genomgång av föreningens ekonomi, vi röstar om ändringarna i stadgarna och vi väljer in nya styrelsemedlemmar. Det är dessutom ett bra tillfälle att ställa frågor till styrelsen. Vi bjuder på fika!

Elstolpar

Styrelsen fortsätter att arbeta för att installera laddstolpar för elhybrider. Vi satsar på att som start installera fyra stolpar på den övre parkeringen och är i processen att ansöka om bidrag från kommunen. Kommunen ger besked i september 2018 och efter det hoppas vi kunna komma igång med installationer. I dagsläget för vi en turordningslista på de medlemmar som är intresserade av en parkeringsplats med laddstolpe.

Nya grusgångar

Styrelsen har gett RA Mark & Trädgård uppdraget att göra om två grusgångar i området; den i stora/nedre lekparken bakom huslängan/förråden, och de gångar bakom nr 17- 63 som vätter mot gångvägen. Därav måste alla lägenhersinnehavare som bor i dessa nummer se till att skräp, möbler, julgranar, stenblock osv är borta senast 8 maj. Är det inte borta så flyttas det in på respektive tomt.

STAMSPOLNING

Under 4-8 juni vecka 23 (ej 6/6) utförs stamspolning. Alla ska ha fått en föravisering i brevlådan från Interspol. Ytterligare avisering kommer närmare datum med instruktioner och information om nyckelinlämning om man inte är hemma då stamspolningen sker.

Dags att rensa ur stuprören

Ca två gånger per år behöver vi rensa ur stuprören ordentligt. HSB hjälper oss med det där de kommer åt men inne på tomten är det vi själva som måste få bort löv och skräp så det inte är stopp. Städdagen är ett utmärkt tillfälle att få detta gjort eller hjälpa en granne.

Behöver man hjälp kan man också kontakta styrelsen och ge HSB tillåtelse att gå in på tomten.

Grovsoprummet öppet 8/5

På grund av röd dag håller vi grovsoprummet öppet den 8 maj den här månaden. Ni har också chans att slänga grovsopor under städdagen den 6/5. Inga farliga avfall eller elektronik. Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras.