Nyheter Januari 2018

Extrastämma söndag 18 februari

Tid: 11.00
Plats: föreningslokalen

Från och med 1 juni 2016 har flera nya regler införts i lag om ekonomiska föreningar; som även berör bostadsrättsföreningar. De nya reglerna innebär exempelvis att kallelse till både ordinarie och extrastämma ska gå ut tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman. En annan förändring är att styrelsen måste tillhandahålla årsredovisningen till medlemmarna senast två veckor före en årsstämma. Beslut om stadgeändring måste ske på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Därför kallar vi till en extrastämma.

graphicstock-beautiful-children-playground-icon-vector-illustration-design_HdmqVW59W_thumbStyrelsen vill även ta tillfället att skapa en arbetsgrupp som är intresserade av att se över lekplatserna i området. Hur vi kan förbättra och förnya lekutrustningen och lekmiljön?  På mötet får ni mer information.

Separat kallelse med dagordning läggs i alla brevlådor. Vi bjuder så klart på fika. Välkomna!

Radonmätning

Från och med vecka 5 och två månader framåt utför vi obligatorisk radonmätning i alla lägenheter. Detta innebär att alla kommer att få ett kit i brevlådan innehållande instruktioner och två dosor. Dosorna ska placeras ut en på varje våning. Bor man i en mindre lägenhet placerar man ut dem i två olika rum. Vid frågor kan ni kontakta styrelseledamot Thomas Axelsson i 111:an, på 070-5359587 eller maila pulpeten@gmail.com.

 

Parkering_250Parkera endast på er egen plats

Alla lägenheter har 1 parkeringsplats. Det är viktigt att man inte parkerar på någon annans plats även om den ofta står tom. Det finns grannar i vårt område som inte har egen bil men har släktingar, vänner, barnvakt eller hemtjänst osv som använder platsen. Behöver ni extra parkeringsplats utöver er egen så finns det avgiftsbelagd gästparkering på den övre parkeringen och ner mot Godisbolaget. Liljestrands hyr också ut platser. Det kan ni läsa mer om här.

Snöskottning

Snöröjningen i området sköts av RA Mark & Trädgård, men alla måste själva skotta sin parkeringsplats.

 

3.-symbol-stamspolning-150x150.pngStamspolning

Senare under våren (vi återkommer med exakt tidpunkt) kommer vi utföra stamspolning i området vilket görs med några års intervaller för att undvika stopp i avlopp, översvämning i lägenheter mm. Entreprenören som utför detta behöver ha tillgång till alla lägenheter och aviserar detta i god tid.

 

Boka in Årststämma tisdag 15 maj, 19.00

Årsstämman är chansen för er som medlemmar att vara med och ta beslut och påverka föreningens arbete och aktiviteter. Vill man att en punkt ska finnas med på dagordningen och diskuteras på mötet kan man lämna in en skriftlig motion senast den 19/3. Är man osäker på hur man skriver en motion så kan man hitta bra hjälp på nätet tex.

Styrelsen söker även nya styrelsemedlemmar som röstas fram på mötet. Är ni intresserade eller vill nominera någon kan ni kontakta valberedningen, skicka ett email till pulpeten@gmail.com eller lägga en lapp i lådan i lokalen.

Separat kallelse med dagordning och årsredovisning skickas ut till alla medlemmar i april.

 

Grovsoprummet är öppet 6 februari, 19-20

2b1c940fda8940d1841e111a89f30924.aspx

Glöm inte att hålla rent i soprummen! Knyt igen påsarna ordentligt, även kompostpåsen, släng era sopor i de kärl som är tomma och plocka upp om något hamnar på golvet. Det finns tydliga skyltar med instruktioner för vad som får och inte får slängas i soprummen. Tack för visad hänsyn!

 

Som vanligt kontaktar ni styrelsen på pulpeten@gmail.com om ni har frågor, ris eller ros.