Intresse för grannsamverkan?

grannsamverkan

Styrelsen planerar att komma igång med grannsamverkan och hoppas att det finns ett intresse för detta.

Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

samverkanmotbrott.se finns mer att läsa.

Vi söker kontaktombud!

Vi har 71 hushåll i föreningen och skulle i så fall behöva ca 4-5 kontaktombud och ett huvudkontaktombud som har kontakt med polisen. Det kostar inget och allt informationsmaterial, skyltar, checklistor mm får man av polisen. Om intresse finns så anordnar vi ett informationsmöte i lokalen och sen är det bara att köra igång.

Som kontaktombud ska informera sina hushåll om sådant som rör grannsamverkan och ta emot tips från boende. Boenden ska informera sitt kontaktombud att man tex ska resa bort så att grannsamverkan kan hålla lite koll. Spridning av information från polisen sker enklast via sociala medier eller hemsidan, de som inte har dator informeras via brev i postlådan eller muntligen av kontaktombudet. Man ska ha ett informationsmöte för hushållen 1-2 ggr per år eller så kan man ta det i samband med årsmötet. Kontaktombudet ansvarar för att skyltar sitter uppe och tar bort de som är slitna mm.

Skicka ett email till pulpeten@gmail.se eller kontakta Michaela Mårtensson i 61:an om du är intresserad av att vara kontaktombud i imrådet.

Vårstädning söndag 24 april

Söndagen den 24 april är det dags att snygga upp i området inför sommaren. Passa samtidigt på att lära känna era grannar, nya som gamla!

10.00    Start vid lokalen
14.00    Korv/fika i lokalen

I hallen utanför tvättstugan finns listor på vad som behöver göras och där får ni gärna skriva upp ert namn i förväg på det område ni vill hjälpa till med. Förutom trädgårdsavfall och brännbart kommer en extra container finnas på plats om man behöver slänga grovsopor som gamla markiser mm. På städdagen finns redskap och verktyg att låna.

Bland annat hoppas vi hinna med att:
• Rensa och kratta grusgångar
• Vända sanden i sandlådorna
• Reparera räcket vid den övre parkeringen
• Bygga ett nytt bollplank vid övre soprummet
• Olja in parkbänkar
• Ta ner belysningen i stora körsbärsträdet
• Vända jord i vissa rabatter
• Göra rent i soprummen

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och hjälpa till!

Fasadmålning 2016

Under 2016 kommer fasadmålningen att fortskrida och avslutas. De längor som inte målades under 2015 ska tvättas, repareras vid behov och målas.

Viktig information

Målarfirman, WinWin Design, har delat in området i fem etapper och gett oss en preliminär tidsplan. Tidsplanen kan justeras under tiden och etapperna kommer att överlappa varandra för att ge tid för tvättning och torkning. Vänligen ha överseende och var flexibel. Det kommer att bli så bra och fint när allt är klart!

Det här behöver göras innan startdatum:
– Ta bort plasttak vid uteplats (undantag finns beroende på konstruktion)
– Ta ner markiser
– Klippa ner eller binda buskar och träd som är nära husväggen
– Ta ner blomlådor, husnummer och andra väggdekorationer (ej lampor)
– Flytta undan trädgårdsmöbler, cyklar mm så att målarna kan komma åt och ställa upp ställningar vid husväggarna

Följer man inte dessa instruktioner och målarfirman behöver ta ner markiser eller liknande så debiterar de en timavgift för att göra jobbet.

etappindelning

Under städdagen den 24 april kommer det finnas en extra container om man vill göra sig av med en gammal markis eller annat skrymmande skräp.

Färgsättning

Omröstningen resulterade i att vi målar områdets byggnader i tre olika färger. Tack för allas aktiva deltagande!

Samtidigt med omröstningen fick vi även många olika önskemål om hur de tre färgerna skulle fördelas på längorna och som ni förstår så går det inte att uppfylla allas önskningar. Med hänsyn till kommunens önskemål, våra medlemmar och efter genomtänkta samtal inom styrelsen blir uppdelningen som bilden nedan visar.

Kulörer

Vi målar med Alcros Bestå täckfärg.

Medium kulör: 3020-G50Y (nr. 1-15,17-27, 47-53, 55-63, 73-81)
Ljus kulör: 3020-G30Y (nr. 29-37, 39-45, 65-71)
Mörk kulör: Specialbrytning för att matcha tidigare entreprenör (nr. 83-93, 117-119, 127-141)
Recept:
CH 48,0
GH 22,0
WX 204,0
YX 284,0
Brytbas C
Den vita kulören heter 0502-Y

Färgerna på kartan är endast representativa och inte exakta.

Slide2

Hör av er till styrelsen om ni har frågor.

Trädgårdsgrupp

2015-07-09 17.55.53Vi har ett fint och attraktivt område med mycket träd och buskar som behöver tas om hand. För att göra det ännu finare och vårda det som nu växer hoppas vi att fler vill vara med i trådgårdsgruppen som nu består av Monica i 1:an. Hon behöver hjälp av fler med vattning, rensning i rabatter och plantering av blommor mm. Har du intresse att vara med i gruppen och få chansen att utsmycka Lärjungevägen, är du välkommen, gammal som ung, att ta kontakt med Monica.