Felanmälan

Felanmälan
För att åtgärda fel på lägenhet eller tex elstolpe kan man göra en felanmälan här till HSB som sköter dessa ärenden åt oss. Man kan också ringa dem på 010-442 11 00. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Detta regleras genom bostadsrättsföreningens stadgar. Vissa tjänster som du beställer från HSB kan komma att faktureras dig. Om du är osäker kan du kontakta styrelsen via e-post. Se föreningens stadgar för mer information om vad man som bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för.

Vid akuta fel på kvällar, nätter och helger, vid tex vattenläckage, kan man kontakta jouren på 08-695 00 00 eller lämplig entreprenör, men alla bör vara medvetna om att täckning av kostnaden beror på hur problemet uppstod. Om den boende anses ansvarig för problemet eller skadan debiteras den medlemmen/bostadsrättsinnehavaren. Om du är osäker på om det är ett akut fel eller vem som är ansvarig för det som måste åtgärdas så kontakta först någon i styrelsen.